تبلیغات

 

<p style="text-align: center; "> <img width="400" height="2" border="0" src="http://www.uelect.com/group/6utts0o.gif" style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma; font-size: 8pt; border: 0px; " alt="" /></p>

<p style="text-align: center; ">ما را با عنوان :<span style="font-size: 12pt; "> </span><strong><span style="color: rgb(255, 0, 255); "><span style="font-size: 12pt; ">دانلود نرم افزار های پرتابل</span></span></strong></p>

<p style="text-align: center; ">و ادرس :  <a href="http://www.protable.loxblog.com/"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 255); ">http://www.protable.loxblog.com</span></strong></a></p>

<p style="text-align: center; ">لینک کنید و یا کد زیر را در سایت خود قرار دهید بعد فرم زیر را پر کنید</p>

 

 

 

<p style="text-align: center; "> <img width="400" height="2" border="0" src="http://www.uelect.com/group/6utts0o.gif" style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma; font-size: 8pt; border: 0px; " alt="" />

 

 

<p> <textarea rows="1" cols="65" dir="ltr" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 2px; height: 20px; width: 411px; "><a href="http://www.protable.loxblog.com" _fcksavedurl="http://www.protable.loxblog.com">(¯`*•. دانلود نرم افزار های پرتابل .•*´¯)</a> -دانلود نرم افزار های پرتابل